ZP.371.1.2016 zamówienie z wolnej ręki

Tryb zamówienia: z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość przekracza kwoty, określone w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Nazwa zamówienia: organizacja Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła Light.Move.Festival w Łodzi w latach 2016-2019 (4 edycje) Kod CPV 79953000-9 –…

ZP.371.32.2016 zamówienie z wolnej ręki

informacja o udzieleniu zamówienia: promocja Miasta i Centrum w ramach ESL (Electronic Sports League) Mistrzostwa Polski; status: zakończone

Tryb zamówienia: z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość nie przekracza kwoty, określonej w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Nazwa zamówienia: Promocja Miasta i Centrum w ramach ESL (Electronic Sports League) Mistrzostwa Polski kod CPV: 79342200-5 Usługi…

ZP.371.2.2017 zapytanie ofertowe

świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynku Łódzkiego Centrum Wydarzeń, status: zakończone

Zapytanie ofertowe z dnia 08.02.2017 r. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynku Łódzkiego Centrum Wydarzeń.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń: centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 15.02.2017 r. do godz. 10.00

status: zakończone
rodzaj postępowania: usługi

ZP.371.25.2017 zapytanie ofertowe

zabezpieczenie medyczne imprezy masowej „Urodziny Łodzi” w dn. 28-29.07.2017 r.; status: zakończone

zamówienie ofertowe z dnia 02.06.2017 r. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: zabezpieczenie medyczne imprezy masowej „Urodziny Łodzi” w dn. 28-29.07.2017 r. Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 08.06.2017 r. do godz. 14.00.      rodzaj zamówienia: usługi źródło…

ZP.371.43.2017 przetarg nieograniczony

Remont wnętrza lokalu; status: zakończone

Postępowanie z dnia 20.09.2017 r. o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont wnętrza lokalu handlowo-usługowego wraz z wykonaniem szyldów i znaków semaforowych na elewacji budynku. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:  Łódzkie Centrum Wydarzeń, 90-423…

ZP.371.3.2018 zamówienie na usługi społeczne

świadczenie ochrony imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym; status: zakończone

Ogłoszenie z dn. 5 lutego br.  o zamówieniu na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest świadczenie usług ochrony imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87,  90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do  12.02.2018 r. do godz. 12.00.     …

ZP.371.19.2018 zapytanie ofertowe

promocja Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicznych i Sztuki Cyrkowej Hokus-Pokus; status: zakończone

  Zapytanie ofertowe z dn. 17.05.2018 r., o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: promocja Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicznych i Sztuki Cyrkowej Hokus-Pokus poprzez realizację internetowej kampanii na kanałach YouTube, instagram prezentujących performance widowisk z pogranicza nowego cyrku, teatru, sztuki alternatywnej i artystów ulicznych. Ofertę należy przesłać na…

ZP.371.38.2018 zapytanie ofertowe

kompleksowa obsługa w zakresie wynajmu ogrodzenia oraz jego montażu i demontażu na czas organizacji imprezy „Teatr na Piotrkowskiej” w dniach 20-23.09.2018 r.; status: zakończone

Zapytanie ofertowe z dnia 07.09.2018 r. o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem jest  kompleksowa obsługa w zakresie wynajmu ogrodzenia oraz jego montażu i demontażu na czas organizacji imprezy „Teatr na Piotrkowskiej” w dniach 20-23.09.2018 r. Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym…

ZP.371.4.2016 zamówienie z wolnej ręki

informacja o udzieleniu zamówienia: organizacja Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Soundedit w Łodzi w latach 2016-2018, status: zakończone

Tryb zamówienia: z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość przekracza kwoty, określone w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Nazwa zamówienia: organizacja Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Soundedit w Łodzi w latach 2016-2018 (3 edycje) Kod CPV 79953000-9 –…

ZP.371.36.2016 zapytanie ofertowe

wynajem ogrodzenia, kabin toaletowych oraz krzeseł na czas organizacji imprezy „Rozpoczęcie Sezonu Teatralnego 2016/2017”; status: zakończony

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: wynajem ogrodzenia, kabin toaletowych oraz krzeseł na czas organizacji imprezy „Rozpoczęcie Sezonu Teatralnego 2016/2017” w pasażu Schillera w dniach 30.09.-01.10.2016 r. Formularz oferty należy przesłać na adres centrum@lcw.lodz.pl do 20.09.2016 r. do godziny 10.00. status: zakończony…