Numer ogłoszenia Data wprowadzenia Opis przedmiotu
ZP.371.13.2019 zamówienie na usługi społeczne 8 kwietnia 2019 Zapewnienie atrakcji i animacji kulturalnych w czasie trwania Jarmarku Bożonarodzeniowego w Łodzi
ZP.371.11.2019 zamówienie z wolnej ręki 5 kwietnia 2019 organizacja imprezy modowej Łódź Young Fashion
ZP.371.9.2019 zamówienie z wolnej ręki 2 kwietnia 2019 organizacja Festiwalu See Bloggers
ZP.371.10.2019 zamówienie na usługi społeczne Świadczenie usług hotelarskich
ZP.371.7.2019 zamówienie na usługi społeczne 25 marca 2019 kompleksowa organizacja wydarzenia pn. Inauguracja VI Łódzkich Senioraliów 2019
ZP.371.8.2019 Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej 21 marca 2019 realizacja przedsięwzięcia kulturalnego polegającego na organizacji trzynastu spektakli teatralnych dla dzieci pn. "Baśniowy Pasaż Róży"
ZP.371.5.2019 zamówienie na usługi społeczne 11 marca 2019 Świadczenie usług ochrony fizycznej mienia
ZP.371.6.2019 Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej 8 marca 2019 realizacja przedsięwzięcia kulturalnego - 3. edycja spotkań z muzyką na ulicy Piotrkowskiej - „Piotrkowska Kameralnie”
ZP.371.4.2019 zamówienie z wolnej ręki 5 marca 2019 Organizacja Łódź Design Festival 2019
ZP.371.2.2019 zamówienie z wolnej ręki 23 stycznia 2019 organizacja Fotofestiwalu - Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi w latach 2019-2021 (3 edycje)
ZP.371.1.2019 zapytanie ofertowe 7 stycznia 2019 świadczenie usług polegających na zapewnieniu nielimitowanego dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Łódzkiego Centrum Wydarzeń