ZP.371.37.2018 zapytanie ofertowe

obsługa wydarzeń towarzyszących imprezie plenerowej z cyklu „Teatr na Piotrkowskiej” w dniu 22.09.2018 r.; status: zakończone

Zapytanie ofertowe z dnia 04.09.2018 r. o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem jest obsługa wydarzeń towarzyszących imprezie plenerowej z cyklu „Teatr na Piotrkowskiej” w dniu 22.09.2018 r. Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 11.09.2018 r. do godz. 12.00…

ZP.371.38.2018 zapytanie ofertowe

kompleksowa obsługa w zakresie wynajmu ogrodzenia oraz jego montażu i demontażu na czas organizacji imprezy „Teatr na Piotrkowskiej” w dniach 20-23.09.2018 r.; status: zakończone

Zapytanie ofertowe z dnia 07.09.2018 r. o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem jest  kompleksowa obsługa w zakresie wynajmu ogrodzenia oraz jego montażu i demontażu na czas organizacji imprezy „Teatr na Piotrkowskiej” w dniach 20-23.09.2018 r. Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym…

ZP.371.41.2018 zapytanie ofertowe

dostawa materiałów biurowych; status: w toku

 

Zapytanie ofertowe z dnia 21.09.2018 r. o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem jest  dostawa materiałów biurowych.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 28.09.2018 r. do godz. 10.00

   

status: zakończone

rodzaj: usługi

finansowanie z UE: nie

ZP.371.42.2018 zapytanie ofertowe

montaż elementów ceramicznych do zewnętrznej ściany budynku – wykonanie mozaiki; status: zakończone

Zapytanie ofertowe z dnia 27.09.2018 r. o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem jest usługa polegająca na montażu elementów ceramicznych do zewnętrznej ściany budynku – wykonanie mozaiki. Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 03.10.2018 r. do godz. 9.00    …