ZP.371.31.2018 zapytanie ofertowe

zabezpieczenie medyczne imprezy masowej „595. Urodziny Łodzi” w dniach 28-29.07.2018 r. ; status: zakończone

Zapytanie ofertowe z dnia 10.07.2018 r. o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem jest zabezpieczenie medyczne imprezy masowej „595. Urodziny Łodzi” w dniach 28-29.07.2018 r. Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 16.07.2018 r. do godz. 14.00    status: zakończone rodzaj:…

ZP.371.32.2018 Zapytanie ofertowe

kompleksowa obsługa w zakresie wynajmu ogrodzenia oraz wynajmu kabin toaletowych i kontenerów w stanie zupełnym, umożliwiającym ich prawidłowe i pełne funkcjonowanie, zgodnie z ich przeznaczeniem na czas organizacji imprezy „595. Urodziny Łodzi”; status: zakończone

Zapytanie ofertowe z dn. 11.07.2018 r., o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: kompleksowa obsługa w zakresie wynajmu ogrodzenia oraz wynajmu kabin toaletowych i kontenerów w stanie zupełnym, umożliwiającym ich prawidłowe i pełne funkcjonowanie, zgodnie z ich przeznaczeniem na czas organizacji imprezy „595. Urodziny Łodzi” w dniach 26-30.07.2018…

ZP.371.33.2018 zamówienie na usługi społeczne

Kompleksowa organizacja i realizacja wydarzenia Magiczny Pasaż Róży oraz zapewnienie i obsługa techniczna sceny mobilnej w Pasażu Rubinsteina ; status: zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13 lipca 2018 r., na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja i realizacja wydarzenia Magiczny Pasaż Róży oraz zapewnienie i obsługa techniczna sceny mobilnej w Pasażu Rubinsteina Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87, 90-423…