ZP.371.25.2018 zamówienie z zakresu działalności kulturalnej

organizacja dziewięciu czterdziestominutowych plenerowych występów typu stand-up w Łodzi w Pasażu Rubinsteina; status: zakończone

Informacja z dnia 05.06.2018 r. o zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej, którego przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych lub muzealiów na podstawie art. 4 d ust.1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia…

ZP.371.26.2018 zamówienie na usługi społeczne

kompleksowa obsługa techniczna letnich plenerowych wydarzeń artystycznych na ul. Piotrkowskiej wraz z transportem montażem i demontażem, status: zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 12 czerwca 2018 r., na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest kompleksowa obsługa techniczna letnich plenerowych wydarzeń artystycznych na ul. Piotrkowskiej wraz z transportem montażem i demontażem. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź,…

ZP.371.27.2018 zapytanie ofertowe

wynajem ogrodzenia oraz kabin toaletowych i kontenerów na czas organizacji imprezy „595. Urodziny Łodzi”; status: zakończone

Zapytanie ofertowe z dn. 14.06.2018 r., o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: wynajem ogrodzenia oraz kabin toaletowych i kontenerów na czas organizacji imprezy „595. Urodziny Łodzi” w dniach 26-30.07.2018 r. Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 20.06.2018 r. do godz.…

ZP.371.28.2018 zamówienie na usługi społeczne

Kompleksowa obsługa techniczna wydarzenia artystycznego - imprezy masowej „595. Urodziny Łodzi” w dniach 28-29.07.2018 r. wraz z transportem montażem i demontażem; status: w toku

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19 czerwca 2018 r., na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest kompleksowa obsługa techniczna wydarzenia artystycznego – imprezy masowej „595. Urodziny Łodzi” w dniach 28-29.07.2018 r. wraz z transportem montażem i demontażem Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum…

ZP.371.30.2018 zamówienie z zakresu działalności kulturalnej

organizacja przedsięwzięcia kulturalnego – Urbanator Days; status: w toku

Informacja z dnia 28.06.2018 r. o  zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej,  którego przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych lub muzealiów na podstawie art. 4 d ust.1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo…

ZP.371.29.2018 zamówienie z wolnej ręki

świadczenie usług w zakresie działań promujących miasto Łódź i Łódzkie Centrum Wydarzeń w ramach realizacji wydarzenia kulturalno-rozrywkowego pn. „Łódź Disco Fest”; zakończone

Tryb zamówienia: z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość nie przekracza kwoty, określonej w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Nazwa zamówienia: świadczenie usług w zakresie działań promujących miasto Łódź i Łódzkie Centrum Wydarzeń w ramach realizacji wydarzenia kulturalno-rozrywkowego…