ZP.371.14.2018 zamówienie z wolnej ręki

organizacja Łódź Design Festival 2018; status: zakończone

Tryb zamówienia: z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość nie przekracza kwoty, określonej w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Nazwa zamówienia: organizacja Łódź Design Festival 2018 Kod CPV 79953000-9 – usługi w zakresie organizacji festiwali Przewidywany wykonawca: Łódź Art Center,…

ZP.371.17.2018 zamówienie na usługi społeczne

kompleksowa organizacja i realizacja III edycji Międzynarodowego Festiwalu Magii i Artystów Ulicznych Hokus Pokus; status: zakończone

  Zamówienie z dn. 16.04.2018 r. na usługi społeczne prowadzone na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) którego przedmiotem jest kompleksowa organizacja i realizacja III edycji Międzynarodowego Festiwalu Magii i Artystów Ulicznych Hokus Pokus. Termin składania ofert: 25.04.2018…

ZP.371.18.2018 zapytanie ofertowe

wynajem namiotów, krzeseł i stołów na czas organizacji imprezy plenerowej w dniu 13.05.2018 r.; status: zakończone

Zapytanie ofertowe z dn. 30.04.2018 r., o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: wynajem namiotów, krzeseł i stołów na czas organizacji imprezy plenerowej w dniu 13.05.2018 r. Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń: centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 07.05.2018 r. do godz. 14.00.       status:…