ZP.371.5.2018 zapytanie ofertowe

wynajęcie nośników reklamowych typu billboard o powierzchni 12 m² tj. 5,04x2,38 m na terenie Łodzi ; status: zakończone

Zapytanie ofertowe z dnia 05.03.2018 r. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: wynajęcie nośników reklamowych typu billboard o powierzchni 12 m² tj. 5,04×2,38 m na terenie Łodzi  w następujących terminach: od 01.04 do 15.04.2018 r. – 30 szt. nośników, od 01.06 do 15.06.2018 r. – 30 szt. nośników, od…

ZP.371.11.2018 zamówienie na usługi społeczne

świadczenie usług obsługi technicznej koncertów; status: zakończone

Ogłoszenie z dn. 8 marca 2018 r. o zamówieniu na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest: świadczenie usług obsługi technicznej koncertów. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87,  90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do  15.03.2018 r. do godz. 12.00.      rodzaj zamówienia:…

ZP.371.7.2018 informacja o udzielanym zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej

realizacja przedsięwzięcia kulturalnego 2. edycja spotkań z muzyką na ulicy Piotrkowskiej - „Piotrkowska Kameralnie”; status: zakończone

Informacja z dnia 13.03.2018 r. o  zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej,  którego przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych lub muzealiów na podstawie art. 4 d ust.1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo…

ZP.371.9.2018 zamówienie z wolnej ręki

Organizacja imprezy modowej Łódź Young Fashion; status: w toku

Ogłoszenie z dn. 13.03.2018 r. o zamówieniu w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1b ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust.…

ZP.371.12.2018 zamówienie na usługi społeczne

ochrona imprezy o charakterze masowym; status: zakończone

Zamówienie na usługi społeczne z dnia 22.03.2018 r. prowadzone na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) którego przedmiotem jest świadczenie usług: ochrona imprezy o charakterze masowym organizowanych na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o…

ZP.371.13.2018 zapytanie ofertowe

wynajem ogrodzenia na czas organizacji imprezy plenerowej; status: zakończone

Zapytanie ofertowe z dnia 22.03.2018 r. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: wynajem ogrodzenia na czas organizacji imprezy plenerowej – koncert w Pasażu Schillera w dn. 13.05.2018 r. Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń: centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 28.03.2018 r. do godz. 12.00…

ZP.371.10.2018 zapytanie ofertowe

realizacja wideorelacji wraz z ich publikacją na portalu z informacjami lokalnymi o Łodzi; status: zakończone

Zapytanie ofertowe z dnia 26.03.2018 r. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: realizacja wideorelacji polegających na filmowym udokumentowaniu wydarzeń organizowanych przez Łódzkie Centrum Wydarzeń od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r. wraz z ich publikacją na portalu z informacjami lokalnymi o Łodzi. Ofertę należy przesłać na adres…

ZP.371.15.2018 zamówienie na usługi społeczne

Kompleksowa obsługa techniczna wydarzenia artystycznego – koncert plenerowy w dniu 13.05.2018 r.; status: zakończone

Zamówienie z dn. 29 marca 2018 r., na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest: Kompleksowa obsługa techniczna wydarzenia artystycznego –  koncert plenerowy w ramach 5. edycji Łódzkich Senioraliów w dniu 13.05.2018 wraz z transportem montażem i demontażem wszystkich wymaganych elementów zapewnionych przez Wykonawcę, tj. Część 1 – wynajem…