ZP.371.3.2018 zamówienie na usługi społeczne

świadczenie ochrony imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym; status: zakończone

Ogłoszenie z dn. 5 lutego br.  o zamówieniu na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest świadczenie usług ochrony imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87,  90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do  12.02.2018 r. do godz. 12.00.     …

ZP.371.4.2018 zamówienie na usługi społeczne

świadczenie usług obsługi technicznej koncertów; status: zakończone

Ogłoszenie z dn. 22 lutego 2018 r. o zamówieniu na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest: świadczenie usług obsługi technicznej koncertów. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87,  90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do  01.03.2018 r. do godz. 12.00.      rodzaj zamówienia:…

ZP.371.6.2018 zapytanie ofertowe

świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynku Łódzkiego Centrum Wydarzeń; status: zakończone

Zapytanie ofertowe z dn. 26 lutego 2018 r.,  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynku Łódzkiego Centrum Wydarzeń Formularz oferty należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 05.03.2018 r. do godz. 10.00       status: zakończone…

ZP.371.8.2018 zamówienie na usługi społeczne

świadczenie usług fizycznej ochrony mienia; status: zakończone

Ogłoszenie z dn. 26 lutego br.  o zamówieniu na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest świadczenie usług fizycznej ochrony mienia. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87,  90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do  06.03.2018 r. do godz. 12.00.    rodzaj: usługi status:…