ZP.371.1.2018 zapytanie ofertowe

monitorowanie systemu alarmowego dwóch obiektów z interwencją grup patrolowych; status: zakończone

Zapytanie ofertowe z dn. 11.01.2018 r., o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: monitorowanie systemu alarmowego dwóch obiektów z interwencją grup patrolowych. Formularz oferty należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 18.01.2018 r. do godz. 10.00      status: zakończone rodzaj: usługi środki finansowe…