ZP.371.47.2018 zapytanie ofertowe

dostawa materiałów promocyjnych - koszulki

Zapytanie ofertowe z dnia 05.12.2018 r. o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem jest dostawa materiałów promocyjnych – koszulki Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 12.12.2018 r. do godz. 10.00 status: zakończone rodzaj: usługi finansowanie z UE: nie INFORMACJA…

ZP.371.9.2018 zamówienie z wolnej ręki

Organizacja imprezy modowej Łódź Young Fashion; status: w toku

Ogłoszenie z dn. 13.03.2018 r. o zamówieniu w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1b ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust.…

ZP.371.7.2018 informacja o udzielanym zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej

realizacja przedsięwzięcia kulturalnego 2. edycja spotkań z muzyką na ulicy Piotrkowskiej - „Piotrkowska Kameralnie”; status: zakończone

Informacja z dnia 13.03.2018 r. o  zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej,  którego przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych lub muzealiów na podstawie art. 4 d ust.1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo…

ZP.371.11.2018 zamówienie na usługi społeczne

świadczenie usług obsługi technicznej koncertów; status: zakończone

Ogłoszenie z dn. 8 marca 2018 r. o zamówieniu na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest: świadczenie usług obsługi technicznej koncertów. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87,  90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do  15.03.2018 r. do godz. 12.00.      rodzaj zamówienia:…

ZP.371.5.2018 zapytanie ofertowe

wynajęcie nośników reklamowych typu billboard o powierzchni 12 m² tj. 5,04x2,38 m na terenie Łodzi ; status: zakończone

Zapytanie ofertowe z dnia 05.03.2018 r. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: wynajęcie nośników reklamowych typu billboard o powierzchni 12 m² tj. 5,04×2,38 m na terenie Łodzi  w następujących terminach: od 01.04 do 15.04.2018 r. – 30 szt. nośników, od 01.06 do 15.06.2018 r. – 30 szt. nośników, od…

ZP.371.8.2018 zamówienie na usługi społeczne

świadczenie usług fizycznej ochrony mienia; status: zakończone

Ogłoszenie z dn. 26 lutego br.  o zamówieniu na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest świadczenie usług fizycznej ochrony mienia. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87,  90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do  06.03.2018 r. do godz. 12.00.    rodzaj: usługi status:…

ZP.371.6.2018 zapytanie ofertowe

świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynku Łódzkiego Centrum Wydarzeń; status: zakończone

Zapytanie ofertowe z dn. 26 lutego 2018 r.,  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynku Łódzkiego Centrum Wydarzeń Formularz oferty należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 05.03.2018 r. do godz. 10.00       status: zakończone…

ZP.371.4.2018 zamówienie na usługi społeczne

świadczenie usług obsługi technicznej koncertów; status: zakończone

Ogłoszenie z dn. 22 lutego 2018 r. o zamówieniu na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest: świadczenie usług obsługi technicznej koncertów. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87,  90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do  01.03.2018 r. do godz. 12.00.      rodzaj zamówienia:…

ZP.371.3.2018 zamówienie na usługi społeczne

świadczenie ochrony imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym; status: zakończone

Ogłoszenie z dn. 5 lutego br.  o zamówieniu na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest świadczenie usług ochrony imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87,  90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do  12.02.2018 r. do godz. 12.00.     …