ZP.371.60.2017 zapytanie ofertowe

pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji/ Inspektora Ochrony Danych; status: zakończone

Ogłoszenie z dnia 07.12.2017 r. o zamówieniu, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji/ Inspektora Ochrony Danych w Łódzkim Centrum Wydarzeń, w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Formularz ofertowy należy przesłać na adres mailowy…