ZP.371.58.2017 zapytanie ofertowe

dostawa sprzętu elektrotechnicznego; status: zakończony

Ogłoszenie z dnia 06.12.2017 r. o zamówieniu, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu elektrotechnicznego. Formularz ofertowy należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 13.12.2017 r. do godz. 10.00.       status: zakończony rodzaj:…

ZP.371.59.2017 zapytanie ofertowe

dostawa sprzętu elektronicznego i materiałów eksploatacyjnych; status: zakończone

Ogłoszenie z dnia 06.12.2017 r. o zamówieniu, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu elektronicznego i materiałów eksploatacyjnych. Formularz ofertowy należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 13.12.2017 r. do godz. 14.00.    …

ZP.371.60.2017 zapytanie ofertowe

pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji/ Inspektora Ochrony Danych; status: zakończone

Ogłoszenie z dnia 07.12.2017 r. o zamówieniu, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji/ Inspektora Ochrony Danych w Łódzkim Centrum Wydarzeń, w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Formularz ofertowy należy przesłać na adres mailowy…

ZP.371.55.2017 zapytanie ofertowe

obsługa gablot ekspozycyjnych i nośników reklamowych; status: zakończone

Ogłoszenie z dn. 15 grudnia 2017 r. o zamówieniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: obsługa gablot ekspozycyjnych i nośników reklamowych na terenie Łodzi, w okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2019 r.   Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 22.12.2017 r.…

ZP.371.63.2017 zapytanie ofertowe

dostawa usługi dostępu do Internetu oraz usługi telekomunikacyjnej (stacjonarnej) dla Łódzkiego Centrum Wydarzeń; status: zakończone

Ogłoszenie z dnia 19 grudnia 2017 r. o zamówieniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: dostawa usługi dostępu do Internetu oraz usługi telekomunikacyjnej (stacjonarnej) dla Łódzkiego Centrum Wydarzeń. Formularz oferty należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 27.12.2017 r. do godz.…

ZP.371.64.2017 zapytanie ofertowe

usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucji kultury – Łódzkie Centrum Wydarzeń; ststus: w toku

Ogłoszenie z dnia 21 grudnia 2017 r. o zamówieniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucji kultury – Łódzkie Centrum Wydarzeń w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Formularz oferty należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń,…