ZP.371.48.2017 zapytanie ofertowe

dostawa materiałów reklamowych dla instytucji kultury – Łódzkie Centrum Wydarzeń; status: zakończone

Zapytanie ofertowe z dnia 18.10.2017 r.  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: dostawa materiałów promocyjnych dla instytucji kultury – Łódzkie Centrum Wydarzeń. Formularz oferty należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 24.10.2017 r. do godz. 10.00.        status: zakończone rodzaj:…

ZP.371.47.2017 zamówienie na usługi społeczne

kompleksowa organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego w Łodzi; status: zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 20.10.2017 r. na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest:  Kompleksowa organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego w Łodzi w okresie 01.12-23.12.2017 r. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do 27.10.2017 r. do godz. 12.00.         …

ZP.371.49.2017 zamówienie na usługi społeczne

świadczenie usług hotelarskich, status: zakończone

Ogłoszenie z dnia 24 października 2017 r. o zamówieniu na usługi społeczne o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług hotelarskich. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87,  90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie do  31.10.2017 r. do godz. 12.00         status: zakończone…