ZP.371.31.2017 zapytanie ofertowe

świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynku Łódzkiego Centrum Wydarzeń; status: zakończone

Zapytanie ofertowe z dnia 12.07.2017 r. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń w budynku Łódzkiego Centrum Wydarzeń. Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń: centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 18.07.2017 r. do godz. 10.00       status: zakończone rodzaj postępowania:…

ZP.371.32.2017 zamówienie z zakresu działalności kulturalnej

wystawienie plenerowego spektaklu teatralnego „Improwizowana Komedia Romantyczna w trzech aktach” grupy Impro Atak!; status: zakończone

Informacja z dn. 12.07.2017 r. o udzielanym zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej, którego przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych lub muzealiów na podstawie art. 4 d ust.1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia…

ZP.371.34.2017 zamówienie na usługi społeczne

świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu – siedziby Łódzkiego Centrum Wydarzeń; status: zakończone

Zamówienie na usługi społeczne z dnia 19.07.2017 r. prowadzone na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) którego przedmiotem jest świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu – siedziby Łódzkiego Centrum Wydarzeń.       Termin składania ofert: 26.07.2017 r.…

ZP.371.35.2017 zamówienie z zakresu działalności kulturalnej

organizacja przedsięwzięcia kulturalnego – Urbanator Days; status: zakończone

Informacja z dnia 25.07.2017 r. o  zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej,  którego przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych lub muzealiów na podstawie art. 4 d ust.1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo…