ZP.371.14.2017 zamówienie na usługi społeczne

obsługa Miejskiego Dnia Dziecka; status: zakończone

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.05.2017 r. na usługi społeczne prowadzone na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)  o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem jest: obsługa Miejskiego Dnia Dziecka Ofertę w formie…

ZP.371.16.2017 informacja o udzielanym zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej

zapewnienie wystawienia czterech spektakli w ramach Letniej Sceny Teatralnej w Łodzi; status: zakończone

Informacja z dnia 10.05.2017 r. o udzielanym zamówieniu, którego przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych lub muzealiów na podstawie art. 4 d ust.1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo…

ZP.371.15.2017 zamówienie na usługi społeczne

świadczenie usług hotelarskich w Łodzi; status: zakończone

Zamówienie na usługi społeczne z dnia 11.05.2017 r. prowadzone na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) którego przedmiotem jest świadczenie usług hotelarskich w Łodzi. Kod CPV 55110000 – 4 Hotelarskie usługi noclegowe Termin i miejsce składania ofert:…

ZP.371.17.2017 zapytanie ofertowe

wynajem nośników reklamowych typu billboard; status: zakończone

Zapytanie ofertowe z dnia 12.05.2017 o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: wynajęcie 20 nośników reklamowych typu billboard o powierzchni 12 m² tj. 5,04×2,38 m w terminie 01-15.06.2017 w Łodzi  oraz  30 nośników reklamowych typu billboard o powierzchni 12 m² tj. 5,04×2,38 m w terminie 15-30.07.2017 r. w…

ZP.371.18.2017 zapytanie ofertowe

dostawa sprzętu nagłośnieniowego; status: zakończone

Zapytanie ofertowe z dnia 12.05.2017 o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: dostawa sprzętu nagłośnieniowego.

Oferty należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl,
w nieprzekraczalnym terminie do 19.05.2017 r. do godz. 10.00

     

status: zakończone

rodzaj: dostawa

źródło finansowania: środki własne

ZP.371.20.2017 zapytanie ofertowe

dostawa materiałów reklamowych; status: zakończone

Zapytanie ofertowe z dnia 15.05.2017 r. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: dostawa materiałów reklamowych dla instytucji kultury – Łódzkie Centrum Wydarzeń. Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń: centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 22.05.2017 r. do godz. 10.00      opis przedmiotu zamówienia:    …

ZP.371.3.2017 zamówienie z wolnej ręki

Organizacja imprezy modowej Łódź Young Fashion; status: zakończone

Tryb zamówienia: z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1b ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Nazwa zamówienia: Organizacja imprezy modowej Łódź…

ZP.371.19.2017 zamówienie z wolnej ręki

organizacja Forum Kina Europejskiego "Cinergia"; status: zakończone

Tryb zamówienia: z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość przekracza kwoty, określone w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Nazwa zamówienia: organizacja Forum Kina Europejskiego „Cinergia” w Łodzi w latach 2017-2019 (3 edycje) Kod CPV 79953000-9 – usługi w zakresie…