ZP.371.11.2017 informacja o udzielanym zamówieniu z zakresu dzialałności kulturalnej

realizacja przedsięwzięcia kulturalnego „Piotrkowska Kameralnie”; status: zakończone

Przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych lub muzealiów na podstawie art. 4 d ust.1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.…

ZP.371.10.2017 zapytanie ofertowe

wynajem ogrodzenia oraz kabin toaletowych na czas organizacji imprez: „594. Urodziny Łodzi” w dniach 28-30.07.2017 r. oraz „Teatr na Piotrkowskiej” w dniach 15-17.09.2017 r.; status: zakończone

Zapytanie ofertowe z dnia 20.04.2017 r. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: wynajem ogrodzenia oraz kabin toaletowych na czas organizacji imprez: „594. Urodziny Łodzi” w dniach 28-30.07.2017 r. oraz „Teatr na Piotrkowskiej” w dniach 15-17.09.2017 r. Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń: centrum@lcw.lodz.pl, w…

ZP.371.12.2017 zamówienie z wolnej ręki

promocja Miasta i Centrum podczas trzech kolejnych edycji gali finałowej konkursu The Look of the Year, która odbędzie się w Łodzi w latach 2017-2019; status: zakończone

Tryb zamówienia: z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość nie przekracza kwoty, określonej w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Nazwa zamówienia: promocja Miasta i Centrum podczas trzech kolejnych edycji gali finałowej konkursu The Look of the Year, która…