ZP.371.1.2017 zamówienie na usługi społeczne

świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu; status: zakończone

Zamówienie na usługi społeczne z dnia 13.01.2017 r. prowadzone na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) którego przedmiotem jest świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu – siedziby Łódzkiego Centrum Wydarzeń. Termin składania ofert: 20.01.2017 r. godz. 12.00 status:…