ZP.371.39.2016 zapytanie ofertowe

dostawa sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla Łódzkiego Centrum Wydarzeń; status: zakończone

Zapytanie ofertowe z dnia 2 listopada 2016 r., na realizację zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: dostawa sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla Łódzkiego Centrum Wydarzeń.

Termin nadsyłania ofert: 09.11.2016 r. do godz. 12.00

rodzaj postępowania: usługi
status: zakończone
źródło finansowania: środki własne

ZP.371.40.2016 zapytanie ofertowe

dostawa sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla Łódzkiego Centrum Wydarzeń w czterech częściach; status: zakończono

Zapytanie ofertowe z dnia 10 listopada 2016 r., na realizację zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: dostawa sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla Łódzkiego Centrum Wydarzeń w czterech częściach.

Termin nadsyłania ofert: 17.11.2016 r. do godz. 9.00

rodzaj zamówienia: dostawa
status: zakończono
środki finansowe: własne

ZP.371.41.2016 zapytanie ofertowe

dostawa nośników reklamowych dla Łódzkiego Centrum Wydarzeń, status: zakończone

Zapytanie ofertowe z dnia 21.11.2016 r. na realizacje zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: dostawa nośników reklamowych dla Łódzkiego Centrum Wydarzeń. Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń, centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 28.11.2016 r. do godz. 9.00 rodzaj: dostawa środki finansowe: własne status:…

ZP.371.42.2016 zapytanie ofertowe

dostawa sprzętów elektronicznych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Łódzkiego Centrum Wydarzeń, status: zakończone

Zapytanie ofertowe z dnia 25.11.2016 r. na realizacje zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest dostawa sprzętów elektronicznych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Łódzkiego Centrum Wydarzeń. Ofertę należy przesłać na adres mailowy Łódzkiego Centrum Wydarzeń centrum@lcw.lodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 01.12.2016 r. do godz. 9.00 rodzaj: dostawa środki…