ZP.371.36.2016 zapytanie ofertowe

wynajem ogrodzenia, kabin toaletowych oraz krzeseł na czas organizacji imprezy „Rozpoczęcie Sezonu Teatralnego 2016/2017”; status: zakończony

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: wynajem ogrodzenia, kabin toaletowych oraz krzeseł na czas organizacji imprezy „Rozpoczęcie Sezonu Teatralnego 2016/2017” w pasażu Schillera w dniach 30.09.-01.10.2016 r. Formularz oferty należy przesłać na adres centrum@lcw.lodz.pl do 20.09.2016 r. do godziny 10.00. status: zakończony…

ZP.371.32.2016 zamówienie z wolnej ręki

informacja o udzieleniu zamówienia: promocja Miasta i Centrum w ramach ESL (Electronic Sports League) Mistrzostwa Polski; status: zakończone

Tryb zamówienia: z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość nie przekracza kwoty, określonej w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Nazwa zamówienia: Promocja Miasta i Centrum w ramach ESL (Electronic Sports League) Mistrzostwa Polski kod CPV: 79342200-5 Usługi…

ZP.371.37.2016 zapytanie ofertowe

zabezpieczenie pod względem medycznym na czas organizacji imprezy „Rozpoczęcie Sezonu Teatralnego 2016/2017”; status: zakończony

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: zabezpieczenie pod względem medycznym na czas organizacji imprezy „Rozpoczęcie Sezonu Teatralnego 2016/2017” w pasażu Schillera w dniach 30.09.2016 – 01.10.2016 r. Formularz oferty należy przesłać na adres centrum@lcw.lodz.pl do 20.09.2016 r. do godziny 14.00. status: zakończony…