ZP.371.33.2016 zapytanie ofertowe

usługa ochrony imprezy masowej - spektaklu plenerowego w pasażu Schillera w Łodzi w dn. 30.09-02.10.2016 r.; status: zakończone

Zapytanie ofertowe z dnia 9 sierpnia 2016 r. na realizację zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest ochrona imprezy o charakterze masowym – spektaklu plenerowego organizowanego na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 Nr 62, poz. 504…

ZP.371.34.2016 zapytanie ofertowe

kompleksowa obsługa techniczna wydarzenia artystycznego - imprezy masowej - spektaklu plenerowego „Łajza” w dniu 01.10.2016 r. w pasażu Schillera w Łodzi; status: zakończone

Zapytanie ofertowe z dnia 10 sierpnia 2016 r. na realizację zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem jest: kompleksowa obsługa techniczna wydarzenia artystycznego – imprezy masowej – spektaklu plenerowego „Łajza” w dniu 01.10.2016 r. w pasażu Schillera, wraz z transportem, montażem i demontażem wszystkich komponentów zapewnionych przez Wykonawcę…