ZP.371.30.2016 zapytanie ofertowe

wykonanie i dostawa druków promujących wydarzenia w ramach Urodzin Łodzi

Zapytanie ofertowe z dnia 12 lipca o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem jest realizacja usługi: wykonanie i dostawa druków promujących wydarzenia w ramach Urodzin Łodzi organizowanych przez Łódzkie Centrum Wydarzeń. Formularz oferty należy przesłać na adres centrum@lcw.lodz.pl do 15.07.2016 r. do godz. 11.00. stan postępowania: zakończone…

ZP.371.28.2016 zamówienie z wolne ręki

informacja o udzieleniu zamówienia: organizacja Festiwalu Domoffon! w Łodzi w latach 2016-2018, status: zakończone

Tryb zamówienia: z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość nie przekracza kwoty, określonej w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Nazwa zamówienia: organizacja Festiwalu Domoffon! w Łodzi w latach 2016-2018 (3 edycje) Kod CPV 79953000-9 – usługi w zakresie…

ZP.371.29.2016 zamównienie z wolnej ręki

informacja o udzieleniu zamówienia: wykonanie instalacji artystycznej z tysięcy wstążek autorstwa Jerzego Janiszewskiego, status: zakończone

Tryb zamówienia: z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b,c ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość nie przekracza kwoty, określonej w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Nazwa zamówienia: wykonanie instalacji artystycznej z tysięcy wstążek autorstwa Jerzego Janiszewskiego w przestrzeni Starego Rynku w Łodzi w…