ZP.371.4.2016 zamówienie z wolnej ręki

informacja o udzieleniu zamówienia: organizacja Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Soundedit w Łodzi w latach 2016-2018, status: zakończone

Tryb zamówienia: z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość przekracza kwoty, określone w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Nazwa zamówienia: organizacja Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Soundedit w Łodzi w latach 2016-2018 (3 edycje) Kod CPV 79953000-9 –…

ZP.371.22.2016 zapytanie ofertowe

usługa monitoringu mediów wraz z ekwiwalentem reklamowym w zakresie skuteczności promocyjnej informacji z użyciem nazwy Ulica Piotrkowska w okresie 01.07-31.12.2016, status: zakończone

Zapytanie ofertowe z dnia 9 czerwca 2016 r. na realizację usługi, której przedmiotem jest: usługa monitoringu mediów wraz z ekwiwalentem reklamowym w zakresie skuteczności promocyjnej informacji z użyciem nazwy ULICA PIOTRKOWSKA w okresie 01.07-31.12.2016
Formularz oferty należy przesłać na adres centrum@lcw.lodz.pl do 15.06.2016 r. do godziny 10.00.

ZP.371.23.2016 zapytanie ofertowe

wynajem toru skimboardingowego wraz z obsługą celem organizacji zawodów, konkursów i nauki jazdy w terminie 24-26.06.2016 r. w pasażu Schillera w Łodzi, status: zakończone

Zapytanie ofertowe z dnia 14 czerwca 2016 r. o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem jest realizacja usługi: wynajem toru skimboardingowego wraz z obsługą celem organizacji zawodów, konkursów i nauki jazdy w terminie 24-26.06.2016 r. w pasażu Schillera w Łodzi. Formularz oferty należy przesłać na adres centrum@lcw.lodz.pl…

ZP.371.24.2016 zapytanie ofertowe

ochrona imprezy o charakterze masowym organizowanej na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 Nr 62, poz. 504 ze zm.) w dn. 29-31.07.2016 r., status: zakończone

zapytanie ofertowe z dnia 20 czerwca 2016 r. o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na realizację usługi- ochronę imprezy o charakterze masowym organizowanej na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 Nr 62, poz. 504 ze zm.) w dn.…

ZP.371.27.2016 zapytanie ofertowe

ochrona imprezy o charakterze masowym organizowanej na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 Nr 62, poz. 504 ze zm.) w dn. 29-30.07.2016 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 24 czerwca br. o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem jest realizacja usługi: ochrona imprezy o charakterze masowym organizowanej na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 Nr 62, poz. 504 ze zm.) w…

ZP.371.25.2016 zapytanie ofertowe

wynajem ogrodzenia oraz kabin toaletowych na czas organizacji imprezy Urodziny Łodzi w dniach 29-30.07.2016 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 24 czerwca 2016 r. o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem jest: wynajem ogrodzenia oraz kabin toaletowych na czas organizacji imprezy Urodziny Łodzi w dniach 29-30.07.2016 r.
Formularz oferty należy przesłać na adres centrum@lcw.lodz.pl do 28.06.2016 r. do godziny 10.00.

ZP.371.26.2016 przetarg nieograniczony

kompleksowa obsługa techniczna wydarzenia artystycznego - imprezy masowej „Urodziny Łodzi” w dniach 29-30.07.2016 r.

Zamawiający: Łódzkie Centrum Wydarzeń z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 87 ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest: kompleksowa obsługa techniczna wydarzenia artystycznego – imprezy masowej „Urodziny Łodzi” w dniach 29-30.07.2016 r. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie: 04.07.2016 r., godz. 9:00 do…